saulius vaitiekūnas

Saulius Vaitiekūnas (g. 1953) – atpažįstamas ir drauge visiškai nenuspėjamas menininkas, kurio kūrybinėje biografijoje neatsiejamai dera, rodos, visiškai skirtingos raiškos formos – juvelyrika, monumentalioji skulptūra bei konceptualios instaliacijos. Pačiam menininkui šie išraiškos būdai svarbūs kaip komunikacijos formos, kurių dėka galima nukreipti žmogaus mintį ar būseną asmeninės žemės link, bandant provokuoti esminius klausimus: „Kas esi?“, „kur eini?“, „kas yra tai?“
Viena pagrindinių kūrybos medžiagų – akmuo – S. Vaitiekūnui yra tapusi daugiau nei medžiaga, daiktu ar objektu. Būtent čia slypi šio menininko archajiškumas ir modernumas. Terra recognita – atpažinta žemė – tai kartu ir pirminė dieviškosios kūrybos substancija, ir kasdienė duona, ir egzistencinis klausimas, prie kurių per daugiau nei tris dešimtmečius trunkantį kūrybos kelią kūrėjas vis naujai sugrįžta. Tarp delnų vartydamas net ir mažiausią akmenėlį, S. Vaitiekūnas jame atpažįsta visatos sukūrimo stebuklą, atkartojamą čia ir dabar, o kartu ir savo paties sutvėrimo slėpinį.
Jūros bangų, smėlio, vėjo ir laiko nugludintas akmenėlis su skylute – kankinanti būtinybė – S. Vaitiekūnui virto daugiaprasmiu simboliu, kalbančiu apie laimę, žmogų, šviesą, gyvenimą, visatą... Kita vertus, metafizine užuomina menininkui tampa ir laikrodžių mechanizmai, plastikinės lėlės, diskiniai pjūklai ar žvejo tinklai – visi iš savo kasdienių reikšmių išlaisvinti ir naujam gyvenimui prikelti daiktai. Ir vis dėlto, akmuo su skylute šiam menininkui – esminis visa ko ženklas.
S. Vaitiekūnas – konceptualus menininkas. Jo sukurtų darbų kolekcijoje būta daug ko – archetipiniais simboliais išraižytų amuletų, gero kelio mojuojančių lyžių, 8 tonom lauko akmenų pabyrančios Žinios, kasdienės maldos ratą besukančių girnų akmenų, antrąjį tūkstantmetį kalančių laikrodžių dūžių, tyloje sustingusio orkestro, nesuskaičiuojama gausybe mechanizmų tiksinčios kolonos, nesibaigiančio „girios-jūros“ mūšio kovos atgarsių, votais „nusėtos“ mūsų namų Raudų sienos ar laimingų akmenėlių odės savam krantui. Apie ką visai tai? Vis apie tą patį – apie atpažintą žemę, kurią gali pavadinti sava ir apie save, mažą žemės grumstą, kaskart iš naujo save vis atpažįstantį šiame laike.
Neabejotinai S. Vaitiekūnas kuria savo laiku apie savo laiką. Jo darbuose gausu užuominų bei nuorodų į šiandien mūsų visuomenėje vykstančius procesus – politikos absurdiškumą, ekologijos grėsmę, emigracijos iššūkius. Jausdamas kasdienio gyvenimo pulsą menininkas atvirai artikuliuoja savo poziciją bei ore tvyrančias nuojautas tapdamas aktualiu ir savalaikiu.
Šio menininko unikalumas yra ir tas, kad kūryboje jam puikiai pavyksta derinti mažą su dideliu, asmeninius kūno ženklus su monumentaliais, savo dydžiu bei užmoju žiūrovą neretai pribloškiančiais darbais. Puikiausiu šio derinio pavyzdžiu yra tapusi jo įkurta galerija „Terra recognita“ – ištisus metus Vilniaus senamiestyje gyvuojanti ir nuolatos kintanti instaliacija. Tarp „ritualinių reikmenų“ čia savo vietą atranda ir monumentaliųjų darbų fragmentai, tampantys tos pačios S. Vaitiekūno atpažintos, prakalbintos ir jį patį kalbinančios žemės kūnu.
Gedimino Kajėno tekstas


2009 m. įkūrė meninės kūrybos išsaugojimo ir plėtros fondą ir galeriją „terra recognita“
1992 m. iki dabar Lietuvos dailininkų sąjungos narys
1991-2008 m. galerija „Vartai“, Vilnius
1971-1976 m. Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas

Personalinės parodos

2019 m. 

,,XXI amžiaus muziejus'', VDA parodų salės ,,Titanikas'', VIlnius, Lietuva 

2018 m.
,,Requiem orkestrui'', Maastrichtas, Olandija 
,,Už nuopelnus'', Lietuvos Respublikos Seimas, Vilnius, Lietuva 
,,Ilusion'', tarptautinis juvelyrikos konkursas, Legnica, Latvija 
,,Baltijos bonsai'', galerija terra recognta
,,Už nuopelnus...'', galerija terra recognta
,,Baltijos bonsai'', ArtVilnius'18

2017 m.
,,Paminklas krantui'', galerija terra recognta
,,Baltijos kronikos'', ArtVilnius'17

2016 m.
,,Odė savam krantui arba keletas įžvalgų ieškančiam laimės'', ArtVilnius'16

2015 m.
„ex voto / laikrodis su gegute“, galerija „terra recognita“, Vilnius
„ex voto / raudų siena“, ArtVilnius’ 15

2014 m.
„Taurė“, Bernardinų bažnyčios bendruomenės centras, Vilnius / parapijos 200 metų įsteigimo ir bažnyčios atgavimo 20 metų jubiliejus
„Žalia giria - balta jūra“, ArtVilnius’ 14
„spiegel naar de toekomst“ kartu su Alfons de Laat, galerija „DeCompagnie“, Dordrect, Olandija

2013 m.
„...ir vėl apie debesis...“, galerija „terra recognita“, Vilnius
„sveiki sugrįžę į ateitį...“, galerija „terra recognta“, Vilnius
„būti ar nebūti...“, ArtVilnius’ 13
„būti ar nebūti...“, galerija „terra recognita“, Vilnius

2012 m.
„nostalgija“, galerija „terra recognita“, Vilnius
„requiem orkestrui“, Fluxus ministerija, Kaunas

2011 m.
„ritualinė kaukė... visiems ir niekam“, ArtVilnius’11

2009-2011 m.
„...nes laikas yra arti“, galerija „terra recognita“, Vilnius
„… nes laikas yra arti. Apr 1,3“, V. ir K. Mizgirių gintaro muziejus, Nida / Th.Manno festivalis /
„requiem orkestrui“, galerija „terra recognita“, Vilnius
„saulutė“, ArtVilnius'09, Vilnius

2008 m.
„requiem orkestrui“, galerija „Vartai“, Vilnius

2005 m.
„nimbomania“, galerija „Vartai“, Vilnius
„bon voyage“, galerija „Schultz Contemporary“, Berlynas, Vokietija
„cloudmania“ / su Nuno Vasa / galerija „Gallery 44“, Baselis, Šveicarija
„axis mundi“, Europos parkas, Lietuva
„meno parkas / vartai“ / su V.Marcinkevičiumi/, galerija „Meno parkas“, Kaunas
„bon voyage“, Art Karlsruhe, galerija „shultz contemporary“, Karlsruhe, Vokietija

2004 m.
„enternet“ / su Nuno Vasa /, galerija „Vartai“, Vilnius

2003 m.
„chronos /1991-2003/“, galerija „Vartai“, Vilnius

„enternet“ /su Nuno Vasa, Lisabona, Portugalija

2002 m.
„enternet“ / su Nuno Vasa /, galerija „Cólicas Arte Contemporânea“, Ponto do Rol, Portugalija

2001 m.
„rožinis“, galerija „Vartai“, Vilnius

2000 m.
„en den du“ /su Eimantu Ludavičiumi/, galerija „Vartai“, Vilnius

1999 m.
„užkalbėjimai“, galerija „Vartai“, Vilnius

1996 m.
„gyvenimas kartu III“, galerija „Vartai“, Vilnius
„mažoji akmens plastika“, Dailininkų sajungos galerija, Ryga, Latvija

1995 m.
„amuletai“, Čiurlionio galerija, Čikaga, US
„gyvenimas kartu II“, galerija „Vartai“, Vilnius

1994 m.
„gyvenimas kartu I“, galerija „Vartai“, Vilnius

1993 m.
„žuvis“, galerija „Šiaurės Atėnai“, Vilnius
„mažoji akmens plastika“, galerija „Barti“, Klaipėda

1992 m.
„mažoji akmens plastika“, galerija „Arka“, Vilnius

1991 m.
„jūros akmenėlių žaidimas“, galerija „Vartai“, Vilnius


Svarbesnės grupinės parodos

2018 m.

,,Herbariumai'', IV-oji Lietuvos autorinė juvelyrikos kūrėjų asociacijos paroda, Užutrakio dvaras, Trakai
Šiuolaikinio metalo meno bienalė „METALOfonas“, Signatarų namai, Vilnius 

2016 m.
,,Lietuvos autorinės juvelyrikos paroda'', Užutrakio dvaras, Trakai

2014 m.
„langas į ateitį“, galerija „Galerie De Compagnie“, Dordrechtas, Olandija

2010 m.
„vienas gramas aukso“, galerija „Meno niša“, galerija „lietuvos dailininkų sajunga“, Vilnius
„vienas gramas aukso“, III tarptautinė emalio meno bienalė, galerija „Meno niša“, Vilnius
„vienas gramas aukso“, Th.Manno menų festivalis, „Gintaro muziejus-galerija“, Nida, Neringa

2008 m.
„lithuanian new“, galerija „Szyb Wilson“, Katowice, Lenkija
„ars politica ars magica“, Vilnius
„miesto ženklai“, Trečioji Respublikinė Tekstilės bienalė, galerija „Arka“, Vilnius
„nematomi kultūrų tiltai. afrika ir lietuva“, Johanesburge, P.Afrika
„nematomi kultūrų tiltai. afrika ir lietuva“, Briuselis, Europos komisija, Belgija

„nematomi kultūrų tiltai. afrika ir lietuva“, Paryžius, Jungtinės Tautos, Prancūzija

2007 m.
„nematomi kultūrų tiltai. afrika ir lietuva“, galerija „Vartai“, Vilnius; Jungtinų tautų būstinė, Ženeva, Šveicarija; Miesto galerija, Lisabona, Portugalija
„nieko asmeniško“, „Input“ Tarptautinis grafikos simpoziumas, Talinas, Estija
„nieko asmeniško“, Grafikos trienalė, Ryšių istorijos muziejus, Kaunas
„zei(k)not 1907.2007'' Saulius Vaitiekūnas, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir Antanas Žmuidzinavičius, Pirmajai Lietuvos dailės parodai atminti, Vileišių namai, Vilnius


2006 m.
„balticalia lituania“, galerija „Plus One Gallery“, Londonas, D. Britanija
„dvigubas žaidimas“, galerija „Vartai“, Vilnius
„magiškas akmuo“, galerija „Meno niša“, Vilnius
„erdvė. plokštuma. kūnas. šiuolaikinė lietuvos skulptūra ir grafika“, Šiuolaikinio meno centras, Vilnius

2005 m.
1-oji Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalė, Šiuolaikinio meno centras, Vilnius
„šuolis iš savęs“, galerija „Vartai“, Vilnius

2004 m.
„gražiai gyventi neuždrausi“, Lietuvos juvelyrų paroda, J.Baltrušaičio namai, Maskva, Rusija
„at/kuriama - at/mintis“, galerija „Vartai“, Vilnius
„gyvenimo druska“, Lietuvos, Latvijos, Estijos menas, galerija „Vartai“, Vilnius
„Lietuvos didžiausia galerija“, Vilniaus savivaldybės administracinis pastatas, Vilnius

2003 m.
„l.g.q.t.s.o.“ (les gens qui travaillent sur ordinateur/žmonės...dirbantys su kompiuteriais), galerija „Artists‘Space“, Berlynas
„12“, sakralinio meno paroda iš ciklo „Pax Vobiscum“, galerija „Vartai“, Vilnius

2002 m.
„gintaras interjere“, Mizgirių gintaro muziejus / galerija, Vilnius
„gintaras interjere“, Tarptautinis Vilniaus pleneras, Vilnius
„auksas mene“, galerija „Meno niša“, Vilnius
„skalė“, tarptautinė galerijos „Vartai“ paroda , Vilnius
„re/formos“, galerijos „Vartai“ paroda, Jungtinių tautų rūmai, Ženeva, Šveicarija

2001 m.
„Lietuvos menas“, galerijos „Vartai“ paroda, D. ir M.Gordon galerija, Londonas, D.Britanija
galerijos „Vartai“ paroda, Briuselis, Belgija
„epizodai“, galerijos „Vartai“ paroda, Oscaro Wild‘o muziejus, Dublinas, Airija
„lietuvos menas“, galerijos „Vartai“ paroda, galerija „Gallery at the Gildenburgh“, Peterboras, D.Britanija
„ars erotica: daiktai ant kūno“, Taikomosios dailės muziejus, Vilnius
„šiuolaikinis baltijos menas“, Niujorkas, Los andželas, Čikaga, Hiustonas, Vašingtonas, US
„fotografuoja dailininkai“, galerijos „Vartai“ paroda, Vilnius
„fotografuoja dailininkai“, Nitros galerija, Slovakija
„fotografuoja dailininkai“, „Miesto galerija“, Bratislava, Slovakija

2000 m.
„žiedas“, Dailininkų Sąjungos galerija, Sidabro kambarys, Vilnius
„žiedas“, „Lietuvos juvelyrika“, Japonų kultūros centras „Nanggha“, Krokuva, Lenkija
„ars erotica: fotografuoja dailininkai“, galerija „Vartai“, Vilnius
„vienas gramas aukso“, tarptautinė juvelyrikos paroda, Taikomosios dailės muziejus, Vilnius

1999 m.
„lietuvos dailė“, galerija „Kö“, Diusseldorfas, Vokietija

1998 m.
„išlaisvinti daiktai“, Šiuolaikinio meno centras, Vilnius

1997 m.
„ars erotica“, galerija „Vartai“, Vilnius
„Lietuvos dailė‘87“, „Galerijos pristato“, Šiuolaikinio meno centras, Vilnius

1996 m.
„mažoji akmens plastika“, galerija „Gallery of Artist‘s Union“, Ryga, Latvija

1995 m.
„Lietuvos dailė“, galerija „Sachsischer Hof“, Meiningenas, Vokietija
„Vilniaus auksakalių gildijai 500“, Taikomosios dailės muziejus, Vilnius
„amuletai“, galerija „M.K. Čiurlionis gallery“, Čikaga, JAV

1994 m.
„Vartų“ galerijos dailininkų paroda, galerija „galerie 10“, Vašingtonas, JAV

1993 m.
„Vartų“ galerijos dailininkų paroda, Austrija
„vienas gramas aukso“, Medalių galerija, Vilnius

1992-2003 m.
kasmetinė galerijos dailininkų paroda, galerija „Vartai“, Vilnius
kasmetinė kalėdinių miniatūrių paroda, galerija „Vartai“, Vilnius

1991m.
„1. paroda“, galerija „Vartai“, Vilnius

1990 m.
Lietuvos taikomosios dailės paroda , Šiuolaikinio meno centras, Vilnius


Scenografija

2009 m. „Berniūkščių ruduo“, Šiaulių dramos teatras, Šiauliai


Meno mugės

2016 – 2009 m. ArtVilnius, I-VI tarptautinė šiuolaikinio meno mugė, Vilnius
2014 m. CRAFT Vilnius' 14, I-oji šiuolaikinio taikomojo meno mugė, Vilnius
2007 m. Art Cologne, Kelnas, Vokietija, galerija „Vartai“, Vilnius
2005 m. Art Cologne, Kelnas, Vokietija, galerija „Vartai“
2005m. Art Karlsruhe, galerija „shultz contemporary“, Karlsruhe, Vokietija
2004 m. Gento, Kelno, Stokholmo meno mugės, galerija „Vartai“
2003 m. KunstKoln, Kelnas, Vokietija, galerija „Vartai“
2002 m. Lineart Gent, Gentas, Belgija, galerija „Vartai“
2001 m. Lineart Gent, Gentas, Belgija, galerija „Vartai“
III Austrų šiuolaikinio meno mugė, Viena, Austrija , galerija „Vartai“
„europos perspektyvos“, menų mugė, Insbrukas, Austrija, galerija „Vartai“
2000 m. autorinės knygos paroda, tarptautinė knygų mugė, LITEXPO parodų centras, Vilnius / su Aušra Vaitiekūnaite 
II austrų šiuolaikinio meno mugė, Viena, Austrija, galerija „Vartai“


Apdovanojimai

2015 m. Valstybinė Lietuvos Kultūros ministerijos stipendija
2014 m. CRAFT Vilnius'14, originaliausios ekspozicijos autorius / žiūrovų nominacija
2014 m. ArtVilnius'14, geriausias mugės menininkas / žiūrovų nominacija / Vilnius
2007 m. I premija, Grafikos trienalė, Kaunas
2003 m. „Sidabro pėda“, metų dailininkas, galerija „Vartai“
2000 m. „Sidabro pėda“, metų dailininkas, galerija „Vartai“


Simpoziumai

2013 m. tarptautinis Nidos pleneras, Neringa
2002 m. tarptautinis simpoziumas Vilniaus pleneras, Vilnius
1997 m. tarptautinis granito simpoziumas, Indrihuv Hradec, Čekija


Darbai viešose erdvėse

2005 m. „axis mundi“, lauko akmuo/metalas, Europos parkas
2003 m. „chronos“, metalas/plastikas, 435 x 300 x 75cm, Vilniaus savivaldybės administracinis pastatas, Vilnius
2002 m. „akmuo“, lauko akmuo/ metalas , h-133cm , Ø -26cm, KPMG administracinio pastato vestibiulis, Vilnius
1997 m. „veidrodėliai“, granitas, 150x90x90cm, Indrihuv Hradec miesto parkas, Čekija

 

panašios naujienos: